Vse za lov, šport in obrambo

Orožje - strelivo - pribor in oprema

Osebna izkaznica

Naziv firme:
KARAKO proizvodno, montažno in trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma:
Karako d.o.o.
Sedež:
Vevška cesta 57, 1260 Ljubljana
Id. št za DDV:
SI81776195 (družba je zavezanec za obračun DDV)
Matična št.:
5636892
Podatki o regstraciji:
1/19010/00 - Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital:
10.933,00 EUR
Dovoljenje za trgovino z orožjem:
2161-21/2011/10(134-05) z dne 18.07.2011 - Ministrstvo za notranje zadeve
Glavna dejavnost:
51.470 - Združenje za trgovino
Poslovni račun:
02085-0014498664 pri NLB d.d.
Ravnanje z odpadno embalažo:
Slopak pogodba št. 430/15
Elektronski naslov:
info@karako.si
Telefon:
01 5291 141
Telefaks:
01 5291 142
Odgovorne osebe:
Karmen Kogoj, direktorica in Rajko Kogoj, prokurist
Odgovorna oseba za prodajo orožja:
Rajko Kogoj - potrdilo Ministrstva za notranje zadeve št.: 2161-21/2011/11-1
Kontaktna oseba za Internet:
Rajko Kogoj